a
Copyright 2018 طراحی توسط : هایتک

17:00 - 20:00

روزهای فرد

021-55972957

تماس با دفتر وکیل

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
a
1000
بیش از 1000 سوال پاسخ داده شده ...
a
وکالت دعاوی کیفری
a
وکالت دعاوی حقوقی
a
دعاوی مالکیت فکری

تخصص ما

وکالت در دعاوی کیفیری 0
وکالت در دعاوی حقوقی 0
وکالت در دعاوی مالکیت فکری 0
وکیل دکتر سلمان زیلابی

سلمان زیلابی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
دانشجوی دکترای حقوق در رشته جزا و جرم شناسی
تخصص در دعاوی جزایی ، حقوق مالکیت فکری و دیگر دعاوی حقوقی
دکتر سودابه رضوانی

دکتر سودابه رضوانی

وکیل پایه یک دادگستری
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
تخصص ، دعاوی جزایی
عضو کانون وکلا

سید امیر میرهاشمی

سید امیر میرهاشمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
کارشناس ارشد حقوق
تخصص حقوق مالکیت فکری

فاطمه جعفری

فاطمه جعفری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
کارشناس ارشد حقوق
تخصص، دعاوی حقوقی

بهنام مظلومی

بهنام مظلومی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
کارشناس حقوق
تخصص، دعاوی حقوقی و شورای حل اختلاف

فهیمه اربابی

فهیمه اربابی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
کارشناس حقوق
تخصص، دعاوی خانواده

فریده السادات حسینی

فریده السادات حسینی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
کارشناس حقوق
تخصص، دعاوی حقوقی