ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام و ورود به سایت، می توانید سوالات خود را از ما بپرسید.

مسئولیت پزشکان….

بر طبق یک قاعده پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی
در ارتکاب جنایت به نحو مباشرت تقصیر شرط نیست و مباشر ضامن است هرچند مرتکب تقصیر نشده باشد، اما قانونگذار در برخی از موارد استثنایی برای مسول دانستن مباشر قصور و تقصیر مباشر را لازم می داند، یکی از این موارد ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است
به موجب این ماده: هرگاه پزشک در معالجات که انجام می دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره:در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

باید توجه داشت که حکم تبصره تکرار همان مطلبی است که در ماده ۴۹۵ آمده و بر آن تاکید دارد، بنابر این در مسولیت پزشکان آنچه مهم است این است که پزشک در انجام معالجه یا معالجات تقصیر یا قصوری مرتکب نشده باشد، یعنی تمام آنچه را که نوعا برای معالجه بیماری یا انجام عملیات های مختلف پزشکی در خصوص بیمار لازم بوده است انجام داده است، در صورتی که پزشک چنین نکرده باشدمرتکب تقصیر شده و در صورت تلف شدن بیمار یا ورود صدمه بدنی به بیمار مطابق قانون مسولیت دارد.

درباره zeylabi

نظری بدهید