ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام و ورود به سایت، می توانید سوالات خود را از ما بپرسید.

بحثی کوتاه در باب مسولیت راننده در تصادفات رانندگی

به موجب ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه راننده ای با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان ( راننده) منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

باید توجه داشت که عبارت (در غیر اینصورت) در ماده مذکور شامل فروض ذیل است؛
فرض اول، حضور شخص مجاز بوده و راننده تقصیر کرده است:
در این فرض راننده مسول حادثه است
فرض دوم: حضور شخص در محل حادثه غیر مجاز بوده و راننده هم مرتکب تقصیر شده باشد
در این فرض با توجه به ماده ۵۲۶ همین قانون راننده نسبت به بخشی از دیه عابر مسول است و تفسیری که راننده را مسول کل دیه می داند صحیح نیست.
فرض سوم: حضور شخص مجاز بوده و راننده هم مرتکب تقصیر نشده است.
بر اساس یک قاعده کلی( ضمان مباشر بدون تقصیر) در این فرض با وجودی که راننده مرتکب تقصیر نشده است، باز هم راننده مسول حادثه است.

درباره zeylabi

نظری بدهید