ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام و ورود به سایت، می توانید سوالات خود را از ما بپرسید.

قضاوت زنان

یکی از مسائلی که بسیار مورد بحث واقع می شود این است که آیا زنان می توانند متصدی امر قضا شوند؟ مشهور بین فقهای شیعه و غیر شیعه این است که زنان حق قضاوت ندارند، بلکه ادعای اجماع بر آن نیز شده است و گذشته از ادعای اجماع به بعضی از روایات نیز استناد کرده اند مانند معتبره ابن خدیجه سالم بن مکرم و روایت صدوق از حماد بن عمر و انس ابن محمد از پدرش از جعفر این محمد از پدرانش به نقل از پیامبر(ص)
اما روشن است که این ادله قابل خدشه و مناقشه هستند زیرا اجماع، اجماع تعبدی نیست و دلالت بر عدم جواز قضا زن از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نمی باشد، مضافا به اینکه قید رجل قید غالبی است و چنین قیدی مفهوم ندارد، علاوه بر این موارد این ادله از جهات دیگری نیز مورد مناقشه قرار گرفته اند، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفایده و البرهان قضاوت زنان را در برخی موارد قبول کرده است، به نظر آیت الله العظمی سید محمدحسن مرعشی شوشتری این تقیید به برخی از موارد درست نیست و زن می تواند مانند مرد اگر شرایط لازم را داشته باشد قضاوت کند، از نظر ایشان عمده دلیل بر اعتبار ذکوریت در قضاوت اجماع است و اجماع چنانچه گفته شد اجماع تعبدی نیست بلکه اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی معتبر نیست بلکه لازم است مدرک اجماع مورد توجه قرار گیرد و چنانچه گفته شد مهم ترین مدرک آن در روایت ابی خدیجه است و دلالت آن بر عدم اعتبار قضا زن بسیار ضعیف و سست است، مضافا به اینکه اصل حجیت اجماع چنانچه در جای خود تحقیق شده است، محل تامل و مناقشه است زیرا دلیلی بر حجیت آن جز حدس به کاشفیت آن از قول معصوم(ع) وجود ندارد و اعتبار چنین حدسی در زمان غیبت بسیار مشکل است.
نقل از کتاب

دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام
آیت الله سید حسن مرعشی شوشتری
به کوشش استاد گرانقدر دکتر عباس شیری

درباره zeylabi

نظری بدهید