ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام و ورود به سایت، می توانید سوالات خود را از ما بپرسید.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۷هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۲۱ /۱۳۹۷/۱

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته( مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نظر به اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد، این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر از آن لازم الاتباع است.

 

هیات عمومی دیوان عالی کشور

درباره zeylabi

نظری بدهید