ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام و ورود به سایت، می توانید سوالات خود را از ما بپرسید.

امکان درخواست صدور اجرایبه بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

به موجب ماده ۹ قانون اصلاحی جدید، که جایگزین ماده ۲۳ قانون سابق شده است، در خصوص چک های برگشتی، برای وصول مبلغ چک نیازی به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک و اخذ محکومیت قطعی علیه صادر کننده نیست بلکه دارنده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه گواهینامه عدم پرداخت علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو تقاضای صدور اجرائیه نمایید. به موجب قانون جدید ادعای صادر کننده یا قائم مقام قانونی او در خصوص تضمینی بودن وجه چک یا تحصیل چک از طریق جرم، موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد، و چنانچه به تشخیص مرجع قضایی اجرا موجب ضرر جبران ناپذیر گردد برای توقف عملیات اجرائی باید تامین مناسب اخذ گردد، مگر اینکه درخواست توقف عملیات اجرایی مستند به سند رسمی باشد یا در درخواست دهنده مدعی مفقود شدن چک باشد و بر این امر دلایل قابل استناد ارائه نماید و مرجع قضایی دلایل را قابل قبول تشخیص دهد؛ که در اینصورت قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.

درباره zeylabi

نظری بدهید