✍️✍️لزوم احراز رشد برای صدور حکم به مجازات قصاص

سوال

با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب قصاص علاوه بر شرط بلوغ و عقل برای صدور حکم به قصاص، مجرم باید رشید نیز باشد در این موارد دادگاه برای تشخیص رشد می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا هر طریق دیگری که مقتضی بداند موضوع را بررسی نماید، بر این اساس بالغ غیر رشیدی که مرتکب قتل عمد یا دیگر جنایات عمدی مستوجب قصاص نفس یا قصاص عضو می شود به مجازات قصاص محکوم نخواهد شد اما باید توجه داشت که در این موارد پرداخت دیه به عهده خودش قرار می گیرد نه عاقله او، زیرا بند ب ماده ۲۹۲ فقط جنایات نابالغ و دیوانه را خطای محض می داند.

0
zeylabi 1 سال 0 پاسخ‌ها 36 بازدید ها 0

درباره zeylabi

ارسال یک پاسخ

بارگذاری
بارگذاری