✍️✍️✍️حق افشای اثر…

سوال

یکی از حقوق معنوی که پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری از آن برخوردار است حق بر افشای اثرش است؛ گفته شده؛ حق افشای اثر حقی انحصاری است که به موجب این حق پدیده آورنده اثر در خصوص اینکه اثرش را به عموم ارائه کند یا نکند تصمیم گیری می نماید و در صورتی که بخواهد اثر را به عموم ارائه نماید زمان و شیوه آن را خودش تعیین می نماید، بنابراین این پدید آورنده است که تصمیم می گیرد که اثرش را به عموم ارائه و عرضه نماید، لذا اگر شخصی بدون رضایت پدیدآورنده یک اثر ادبی و هنری، اثر متعلق به او را برای عموم افشا نماید و یا از ارائه اثر به عموم جلوگیری نماید، به حق پدیدآورنده تجاوز نموده است، به همین دلیل است که ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده است را بدون رضایت مصنف، مؤلف، مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه، ممکن نمی داند.

0
zeylabi 1 سال 0 پاسخ‌ها 34 بازدید ها 0

درباره zeylabi

ارسال یک پاسخ

بارگذاری
بارگذاری