✍️✍️✍️داور یا داوران مرضی الطرفین….

سوال

طرف های یک قرارداد می توانند برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد شخص یا اشخاصی را به عنوان داور تعیین نمایند، اگر طرفین در همان قرارداد یا توافق داوری، داور یا داوران خود را مشخصا تعیین نموده باشند، مثلا گفته باشند آقایان الف و ب داور هستند، داور جزئی از توافق آنان است بنابر این در این حالت داور اختصاصی و سر داور معنای خود را از دست می دهند و شخص یا اشخاص تعیین شده داور یا داوران مرضی الطرفین هستند. داور مرضی الطرفین می تواند یک شخص یا چندین شخص باشد همچنین تعداد این داوران می تواند زوج یا فرد باشد‏

0
zeylabi 1 سال 0 پاسخ‌ها 53 بازدید ها 0

درباره zeylabi

ارسال یک پاسخ

بارگذاری
بارگذاری